Contributie


Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Contributie wordt standaard berekend vanaf datum inschrijving tot 31 december van dat jaar. Neemt u deel aan meerdere activiteiten dan krijgt u vanaf dat moment 25% korting op het totaalbedrag van de activiteiten.


Contributie 2017/2018:

Locatie Beatrixoord

Sporten op maandagavond: € 200,00 per jaar

Fitness op woensdagavond: € 240,00 per jaar

Zwemmen op woensdagavond: € 210,00 per jaar

Zwemmen op donderdagavond: € 200,00 per jaar

Zwemmen op zaterdagochtend: € 200,00 per jaar


Locatie ‘De Bam’

Sporten op vrijdagmiddag: € 210,- per jaar


Betaling kan per 2 maanden / kwartaal / half jaar of per jaar. Bij uitzondering kan de betaling ook per maand plaatsvinden.

De contributie dient u in de eerste week van de door u gekozen termijn te voldoen.
Het IBAN banknummer van Patiëntenvereniging De Pomp is: NL44INGB0001761136.


Het kan zijn dat de contributie (geheel of gedeeltelijk) worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te vernemen wat de mogelijkheden zijn.
Op uw verzoek stuurt de penningmeester u een ontvangstbevestiging van de betaalde contributie.


Verder bestaat de mogelijkheid voor inwoners van de gemeente Groningen gebruik te maken van de stadjerspas voor de daarvoor geldende contributiekortingen.


Opzeggingen dienen altijd per post of per e-mail vóór 1 december van het lopende jaar te worden meegedeeld aan het secretariaat.

Adreswijzigingen dienen ook  schriftelijk of per email aan het secretariaat te worden verzonden.

U krijgt daarna een bevestiging (per email of per post) van de mutatie.                              

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.


   

Secretaris

Henk Keijzer

Witveen 36

9753 KL HAREN

Tel.: 050-5340181

E-mail: secretaris@depomp.info

Penningmeester

Henk Drenth

Uiver 2

9494 RR YDE

Tel.: 050-301 0308 of 06-5029 7344
E-mail: penningmeester@depomp.info