Disclaimer

Patiëntenvereniging De Pomp heeft deze website en de daarop getoonde informatie met zorg samengesteld, maar kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid ervan. Patiëntenvereniging De Pomp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie of voor eventuele verwijzingen naar andere sites.

Op de onderdelen van deze site rusten intellectuele eigendomsrechten van Patiëntenvereniging De Pomp. Alle inhoud, waaronder begrepen teksten, tekeningen, foto's en de grafische vormgeving van deze website, is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het bestuur.